Neem contact op

Snel een afspraak: Bel ons!

Voor afspraken, informatie en nazorg kunt u bellen naar het hoofdkantoor via 06-44924765. Voor alle praktijken worden de afspraken van hieruit beheerd. Alle administratieve zaken worden door ons secretariaat afgehandeld. Een medewerker kan uw vraag noteren en doorgeven aan uw behandelaar. Deze zal zo snel mogelijk contact met u opnemen. 

Prijzen

Stop Easy laserbehandeling:   € 195,00

 • intake plus lasersessie totaal 75 minuten.

Extra's ter ondersteuning:

Online cursus    €  39 ,00 

 • voorbreiding op stoppen met roken:
 • 9 online lessen die de mentale verslaving aanpakken.
 • Ontdek welk rokerstype u bent
 • Hoe groot is uw nicotine behoefte
 • Hoe overwin je de gewoonte
 • Herken je valkuilen en voorkom terugval
 • Wat kun je zelf doen om de actiefase maximaal te benutten

Vitamine complex     €  44 ,50 

 • Cognifit: concentratie en stressbestendigheid
 • Metazen: serotonine voor relaxed slapen
 • Metatonic: dopamine voor stimulatie en positiviteit 

Vervolgbehandeling   €  85 ,00*

 • Binnen* 12 weken om terugval te voorkomen: 

Terugbel verzoek

Wilt u graag dat wij u terugbellen of mailen? Vul dan het formulier in aan de rechterkant van de pagina en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.

Bereikbaar per telefoon 06-44924765. Drs Cees Warmer, Verslavingsdeskundige, Voedingscoach.

Bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van
09:00 tot 17:30 uur.

Bel mij / Mail mij terug

hCaptcha

privacy statement

UW PRIVACY

Vitalenta, handelend onder stopeasymetroken, is bij de KvK ingeschreven onder nr. 37102334, als eenmanszaak ZZP-er.

Als u een formulier op deze site gebruikt voor het maken van een afspraak of verzoek doet voor een vrijblijvend intakegesprek dan geeft u alleen de hoogst noodzakelijke informatie als naam, telefoonnummer en/of mailadres. Deze worden niet langer bewaard dan 6 maanden.

Indien u een behandelovereenkomst aangaat geldt het volgende:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

    zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

    ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

    Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij eenverwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

    Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

    Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

    Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

    Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor het verzorgen van nazorg per mail of telefoon

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Indien u uw gegevens wilt inzien of wilt laten verwijderen kunt u een mail sturen naar coach.ceeswarmer@gmail.com

PRIVACY OP DE ZORGNOTA Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• • •

Uw naam, adres en woonplaats uw geboortedatum de datum van de behandeling•, een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

•    de kosten van het consult